Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այն ամենն ինչ կարող է արտաքին, չմտադրված, անկանխատեսելի պայմանների և հանգամանքների արդյունքում վնաս հասցնել Ձեր առողջությանը կարելի է ապահովագրել «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ընկերությունում:

Յուրաքանչյուր ոք առօրյայում գտնվում է դժբախտ պատահարների ռիսկի ներքո: Հատկապես այնպիսի վտանգավոր ոլորտներում, ինչպիսիք են հանքարդյունաբերությունը, արտադրությունը, բեռնափոխադրումները, շինարարական նախագծերը, դժբախտ պատահարները տեղի են ունենում բարձր հաճախականությամբ, և որքան էլ ցավալի է, հաճախ խլում են կյանքեր, կամ աշխատակիցներին հասցնում են հաշմանդամության:

Ո՞ՎՔԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Կարող են ապահովագրվել կազմակերպությունների 65 տարին չլրացած աշխատակիցները, նրանց ընտանիքի անդամները (3 տարեկանից բարձր երեխաներ, կին, ամուսին, ծնողներ, քույր, եղբայր)։

Ի՞ՆՉ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Ապահովագրական ծածկույթ կարող է տրամադրվել դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած հետևյալ ռիսկերի համար

 • Մահ,
 • Մշտական լրիվ կամ մասնակի անաշխատունակություն (հաշմանդամություն),
 • Ժամանակավոր անաշխատունակություն,
 • Բժշկական ծախսեր
 • Հաճախորդի ցանկությամբ այլ ռիսկեր:

Ապահովադիրը կարող է կազմել իրեն հետաքրքիր ռիսկերի փաթեթները:

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԳՈՐԾԵԼ.

 • Շուրջօրյա
 • Միայն ապահովագրված անձի աշխատանքային պարտականությունների կատարման ժամանակ,
 • Կողմերի համաձայնությամբ այլ ժամանակ:

Ապահովագրության պայմանագրի ժամկետները որոշվում են հաճախորդի հետ համաձայնեցվության միջոցով:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ (ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ)

Ապահովագրական գումարը որոշվում է Ապահովադրի կողմից` համաձայնեցնելով այն «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ի մասնագետների հետ, հաշվի առնվելով, որ այն չի կարող գերազանցել յուրաքանչյուր աշխատակցի տարեկան աշխատավարձի հինգապատիկը:

Դժբախտ պատահարի հետևանքով Ապահովագրված անձի մահվան դեպքում Ապահովագրողը վճարում է ապահովագրական հատուցում` ապահովագրական գումարի 100%-ի չափով:
Դժբախտ պատահարի հետևանքով աշխատունակության մշտական կորստի դեպքում, ապահովագրական հատուցումը իրականացվում է հետևյալ սահմանաչափերով.

ա) I կարգի հաշմանդամության դեպքում` ապահովագրական գումարի 100% չափով,
բ) II կարգի հաշմանդամության դեպքում` ապահովագրական գումարի 75% չափով,
գ) III կարգի հաշմանդամության դեպքում` ապահովագրական գումարի 50% չափով:

Դժբախտ պատահարի հետևանքով աշխատունակության ժամանակավոր կորստի դեպքում Ապահովագրողը վճարում է ապահովագրական հատուցում յուրաքանչյուր օրվա համար 0.3% ապահովագրական գումարից, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրական գումարի 30%, սկսած անաշխատունակության 11-րդ օրից:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Դժբախտ պատահարներից կորպորատիվ ապահովագրության դեպքում օպտիմալ ապահովագրական սակագին հաշվարկելիս հաշվի են առնվում մի շարք հանգամանքներ, ինչպիսիք են`

 • ապահովագրված անձանց աշխատանքի բնույթը,
 • ընտրված ապահովագրական ռիսկերը,
 • ապահովագրվող անձանց քանակը,
 • ապահովագրվող անձանց տարիքը,
 • ապահովագրության ժամկետը և այլն:

Ընկերությունում գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ:

Ապահովագրության պայմանագրի վերակնքման (երկարացման) ժամանակ վնասաբերության մակարդակից կախված «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ն տրամադրում է հավելյալ զեղչեր կամ կիրառում է հավելավճարներ:

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՒ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

Ապահովագրության վկայագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է.

 • Ապահովադիր կազմակերպության տվյալներ
 • Ապահովագրված անձանց անձնագրային տվյալներ
 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

 • Զեղչեր իրավաբանական անձանց ապահովագրված անձանց քանակից կախված:
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,
 • Հիմնական և հավելյալ ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,
 • Ճկուն սակագնային համակարգ,
 • Որակյալ և արագ սպասարկում,
 • Փաստաթղթերի ձևակերպման պարզ ընթացակարգ:

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության դիմում հարցաթերթիկ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության կանոններ

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության հատուցման դիմում

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության սակագներ

Վերջին թարմացում: