Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

ԱՊՊԱ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2011 թվականի հունվարի 1-ից Ձեր ավտոմեքենան շահագործելու համար պետք է ունենաք պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության պայմանագիր (ԱՊՊԱ պայմանագիր):
Այն ամենն, ինչ կարող են պահանջել երրորդ անձինք որպես Ձեր տրանսպորտային միջոցի շահագործման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում, կարելի է ապահովագրել ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ապահովագրական ընկերությունում:

Ի՞ՆՉՆ Է ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագիրը պարտադիր է բոլոր անիվավոր տրանuպորտային միջոցների համար, այդ թվում`

 • մարդատար ավտոմոբիլներ
 • ավտոբուսներ, միկրոավտոբուսներ
 • բեռնատարներ
 • մոտոցիկլետներ
 • քարշակներ
 • տրոլեյբուսներ


Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԿՆՔԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

 • Տնօրենը
 • Տնօրենի կողմից լիազորված անձ

Ո՞Ր ՎՆԱՍՆԵՐՆ ԵՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագրով ապահովագրվում են այն վնասները, որոնք առաջացել են սեփական տրանսպորտային միջոցի օգտագործումից մյուս` տուժող կողմին, պատճառված հետևյալ վնասներից.

 • անձնական վնասներ` տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտներ), ինչպես նաև տուժողի մահ
 • տուժողի գույքին պատճառված վնասներ:


Ո՞ՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցման առավելագույն չափը կազմում է`

 • Անձնական վնասների դեպքում՝

           մեկ ապահովագրական պատահարի համար համար 33,000,000 ՀՀ դրամ
            յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 3,300,000 ՀՀ դրամ 

 • գույքային վնասների դեպքում՝

          մեկ ապահովագրական պատահարի համար՝ 18,000,000 ՀՀ դրամ
           յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 1,800,000 ՀՀ դրամ


Ո՞ՐՔԱՆ Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կախված է հետևյալ գործոններից.

 • Տրանսպորտային միջոցի տեսակը (մարդատար, բեռնատար և այլն)
 • Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունը
 • Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման նպատակը (անձնական, ծառայողական, տաքսի և այլն)
 • Պայմանագրի ժամկետը
 • Բոնուս-Մալուս դասը:

Ձեր ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրավճարի չափը կարող եք հաշվարկել ԱՊՊԱ հաշվիչի միջոցով:

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ԵԹԵ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ՉԻ ԲԱՎԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ ՎՆԱՍՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Նախօրոք ձեռք բերեք ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության կամավոր ապահովագրության (ԱՊԿԱ) պայմանագիրը: «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ի ԱՊԿԱ պայմանագիրը կհատուցի ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանված հատուցման առավելագույն չափը գերազանցող վնասները:

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ 

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼՙ ԵԹԵ ՃՏՊ-Ի ԺԱՄԱՆԱԿ ՎՆԱՍՎԵԼ Է ՍԵՓԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆ

ԱՊՊԱ պայմանագրով հատուցում ստանում է տուժող կողմը: Եթե վթարը տեղի է ունեցել Ձեր մեղքով, և Ձեր մեքենան ևս վերանորոգելու կարիք կա, ապա օգնության կգա ԿԱՍԿՈ ապահովագրության պայմանագիրը:

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-Ի ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Պայմանագրի ձեռք բերման առավել պարզ բանաձև,
 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,
 • Հիմնական և հավելյալ ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,
 • Արագ և որակյալ սպասարկում,
 • Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության հնարավորություն` մինչև համապատասխան մարմիններում հաշվառման կանգնելը,
 • Ապահովագրական հատուցումների կրճատված ժամկետներ՝ առավելագույնը 5 օր բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո,
 • Ծառայությունների և խոստումների կատարման երաշխիք՝ գումարի վերադարձ:

Հավելյալ տեղեկատվություն.

 

Պայմանագրի Կնքումը

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՊՊԱ պայմանագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է.

 • Մոտենալ Ընկերության գրասենյակներից կամ վաճառքի կետերից մեկը
 • Զանգահարել 010 59 21 21 հեռախոսահամարով:


Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Պայմանագիրը կնքելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել.

 • պետական գրանցման վկայականի համարը
 • ՀՎՀՀ-ն
 • բանկային հաշվի տվյալները
 • տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը (տեխնիկական անձնագիրը) կամ մաքսային հայտարարագիրը (ներմուծման դեպքում) կամ առքուվաճառքի պայմանագիրը, եթե տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը հաշվառման վկայագրում նշված անձը չէ
 • լիազորված վարորդների անձնագրերը, վարորդական վկայականները
 • Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքող անձի անձնագիրը և լիազորագիրը
 • լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիրը, եթե Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքելու է լիազորված անձը:


Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Եթե Դուք հանդիսանում եք «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-ի հաճախորդը, ապա ԱՊՊԱ պայմանագիրը վերակնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:

ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ

ԱՊՊԱ ապահովագրավճարներ

ԱՊՊԱ կարճաժամկետ սակագներ

ԱՊՊԱ պայմանագրի դադարեցման դիմում

Լրացուցիչ դիմում

Համաձայնեցված հայտարարագիր

Հատուցման դիմում անձնական

Վնասված գույքի առանձնացված գնահատում իրականացնելու վերաբերյալ դիմում

Հատուցման դիմում գույքային

Ապահովագրական հատուցում ստանալու վերաբերյալ ներկայացված դիմումին ընթացք չտալու դիմումը

Ապահովագրական հատուցման գործընթացը դադարեցնելու վերաբերյալ ծանուցումը

Կրկնակի փորձաքննություն իրականացնելու պահանջի վերաբերյալ դիմումը

Կրկնակի (լրացուցիչ) փորձաքննություն իրականացնելու պահանջի վերաբերյալ ներկայացված դիմումին ընթացք չտալու վերաբերյալ դիմում

Գույքի վերանորոգման տարբերակ ընտրելու մասին դիմում

Հայտարարություն տեղեկատվության ճշգրտման վերաբերյալ

Ապահովագրական պատմությունը և(կամ) բոնուս-մալուս դասի հաշվարկը բողոքարկելու  վերաբերյալ դիմում

Ապահովագրական պատմության վերանայման վերաբերյալ դիմում

Վերջին թարմացում: