Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

2023-11-30

«ԻՆԳՈԱՐՄԵՆԻԱ » ԱՓԲԸ-ն ՖՀՄՍ 17-ի անցման և 2023թ․ ֆինանսական հաշվետվությունները նշված ստանդարտին համապատասխան ներկայացնելու նպատակով ֆինանսական խորհրդատվություն մատուցող կազմակերպության ընտրության համար հայտարարում է բաց մրցույթ (այսուհետ` Մրցույթ):  Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ  կցված ֆայլում։ 

2023-11-29

«ԻՆԳՈԱՐՄԵՆԻԱ » ԱՓԲԸ–ն 2023 թվականի գործունեության և տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների վերստուգման նպատակով արտաքին անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության համար հայտարարում է բաց մրցույթ (այսուհետ` Մրցույթ): Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ կցված ֆայլում։    

Վերջին թարմացում: