Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻՑ Է:

Ունենալով երկարամյա հաջող աշխատանքային փորձ խոշոր ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների ապահովագրության ոլորտում՝ առաջարկում ենք հետևյալ ապահովագրական ծառայությունները․

 • Տարբեր տրանսպորտային միջոցների համապարփակ ապահովագրություն,
 • Տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն երրորդ անձանց հանդեպ,
 • Վարորդի և ուղևորների ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից, որի հետևանքով վրա է հասել մահը, մշտական կամ ժամանակավոր անաշխատունակությունը:

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Անձնական պրոֆեսիոնալ մասնագետի կցագրում՝ Ձեր ընկերության սպասարկման համար:
 • Ապահովագրում ենք ցանկացած տեսակի տրանսպորտային միջոց՝ սկսած մարդատար մեքենաներից մինչև բեռնատար մեքենաներ և հատուկ տեխնիկա:
 • Ապահովագրության ծածկույթը կարող է ընդլայնվել և ներառել այն երկրները, որտեղով դուք իրականացնում եք բեռնափոխադրումներ (բեռնափոխադրող ընկերությունների համար):
 • Կարող եք ապահովագրել Ձեր ավտոմեքենան համապատասխան մաքսային մարմիններում ՝ նախքան դրա հաշվառումը:
 • Երաշխիքային ժամկետի տակ գտնվող տրանսպորտային միջոցների վերանորոգումը չի ենթադրում երաշխիքի ժամկետի դադարեցում:
 • Գործում են հավելյալ մի շարք ծառայություններ՝ սկսած անվճար էվակուատորի ծառայությունից, մինչև իրավաբանական աջակցություն և խորհրդատվություն:
 • Վնասների հատուցումը, որը չի գերազանցում 400,000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, իրականացվում է հատուցման պարզեցված ընթացակարգով` 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, առանց Ոստիկանության ներգրավման:
 • Ի տարբերություն այլ ապահովագրական ընկերությունների, “առևանգում” ռիսկի համար հատուցումն իրականացվում է ոչ թե նախաքննության ժամկետի ավարտից հետո, այլ քրեական գործ հարուցվելուց հետո:

ՀԱՏՈՒԿ ԶԵՂՉԵՐ

 • Զեղչեր իրավաբանական անձանց, ովքեր օգտվում են պրոֆեսիոնալ վարորդների ծառայություններից,
 • Զեղչեր դրական ապահովագրական պատմություն ունեցող ընկերությունների համար:
 • Զեղչեր մեծ քանակությամբ մեքենաների ապահովագրության դեպքում:
 • Որքան թարմ ավտոպարկ, այնքան մատչելի ապահովագրություն:

Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 • Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է լրացնել տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը, կցել տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագիրը կամ այլ հաշվառման փաստաթուղթ և ուղարկել այն «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»:

Ի՞ՆՉ ԱՐԺԵ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԳԻՐԸ

Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրավճարի արագ հաշվարկ` լրացնելով ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ուղարկելով այն հետևյալ հասցեով` info@ingoarmenia.am

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության դիմումի ձև

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Պայմանագիրը կնքելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն,
 • ՀՎՀՀ,
 • Բանկային հաշվի տվյալներ,
 • Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր (տեխնիկական անձնագիրը) կամ մաքսային հայտարարագիր (ներմուծման դեպքում) կամ առքուվաճառքի պայմանագիր, եթե տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը հաշվառման վկայագրում նշված անձը չէ,
 • Լիազորված վարորդների անձնագրեր, վարորդական վկայականներ,
 • Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքող անձի անձնագիրը և լիազորագիրը, եթե Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքելու է լիազորված անձը:

Պայմանագիրը կնքելիս խնդրում ենք նաև հնարավորության դեպքում Ընկերության գրասենյակ մոտենալ ապահովագրվող տրանսպորտային միջոցով` փորձագետի կողմից զննություն իրականացնելու նպատակով:

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ (ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ

Եթե Դուք հանդիսանում եք ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ-ի հաճախորդը, ապա ապահովագրության պայմանագիրը վերակնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն փաստաթղթերը, որոնցում տեղի են ունեցել փոփոխություններ:

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության սակագներ

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության դիմումի ձև

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման և լուծման դեպքերն ու պայմանները


Տրանսպորտային միջոցների կամավոր ապահովագրության կանոններ

Տրանսպորտային ﬕջոցների կամավոր ապահովագրության ոլորտում ապահովագրական պատահարի հատուցման դիմում

Տրանսպորտային ﬕջոցների կամավոր ապահովագրության ոլորտում ապահովագրական պատահարի հատուցման արագացված վարույթով (ﬕնչև 200,000 ՀՀ դրամ) դիմում

Տրանսպորտային ﬕջոցների կամավոր ապահովագրության ոլորտում ապահովագրական պատահարի հատուցման արագացված վարույթով (ﬕնչև 400,000 ՀՀ դրամ) դիմում

Վերջին թարմացում: