Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Կանխավճար

Հայաստանում հիփոթեքային վարկ վերցնելու համար հաճախ պահանջվում է կանխավճար վճարել գույքի շուկայական արժեքի մինչև 30%-ի չափով: Հաճախ այս գումարը հասնում է 10-20 մլն դրամի, որը գրեթե անհնարին է դարձնում նոր բնակարանի ձեռքբերումը:

Կանխավճարի ապահովագրությունը վարկառուի հիփոթեքային պարտավորության մի մասի ապահովագրումն է, որոնց չկատարման դեպքում հաճախորդի փոխարեն ապահովագրական ընկերությունը կկրի կանխավճարի գծով բանկի կրած վնասների հատուցման պարտավորությունը:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Կանխավճարի ապահովագրության կանոններ

Ֆինանսական հաստատությունների համապարփակ ապահովագրության սակագներ

Վերջին թարմացում: