Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո՞ՒՄ ՀԱՄԱՐ Է ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ

Գյուղատնտեսության ապահովագրության ծրագիրը մեկնարկել է 2019 թվականի աշնանը: Այն Հայաստանում առաջին անգամ գյուղացիներին հնարավորություն է տալիս ապահովագրել իրենց այգիները և հողատարածքները անցանկալի բնական երևույթներից:

Գյուղատնտեսության ապահովագրության պրոդուկտը նախատեսված է գործունակ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց համար, ովքեր տիրապետում, վարձակալում և/կամ շահագործում են պտղատու այգի, դաշտ, հողատարածք։

Ի՞ՆՉ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Կարող են ապահովագրվել հետևյալ մշակաբույսերը.

 • Ծիրան,
 • Խաղող,
 • Խնձոր,
 • Դեղձ,
 • Սալոր,
 • Սեխ,
 • Ձմերուկ,
 • Հացահատիկային մշակաբույսեր (աշնանացան և գարնանացան) պտղատու այգիներ:

Ի՞ՆՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹ Է ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ

 • «Կարկուտ» – վերաբերում է․
  • ծառերի հատվածների հյուսվածքներին (բողբոջներ, տերևներ, ծաղիկներ, մրգեր, հատիկներ, ցողուններ, ճյուղեր) հասցված ֆիզիկական վնասմանը
 • «Հրդեհ» ներառում է․
  • հրդեհի հետևանքով (ծուխ, մուր) բողբոջներին, ծաղիկներին, պտուղներին հասցված վնասը
  • հրդեհը մարելու միջոցառումների իրականացման ժամանակ ապահովագրված բերքին հասցված վնասը։*

* չի վերաբերում որթատունկի և ծառերի վնասմանը։

 • «Գարնանային ցրտահարություն»** ներառում է․
  • սառեցման կետից ցածր ջերմաստիճանի պատճառով ծառերի հատվածների հյուսվածքների՝ բողբոջների, ծաղիկների, փոքր պտուղների սառեցման վնասները

** վերաբերում է այն ժամանակահատվածին, երբ բույսերը ձմեռային հանգստից հետո վերականգնում են իրենց վեգետացիան։

ՉԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐ

 • Ձմեռային ցրտահարումներ,
 • Վնասատուներ, հիվանդություններ,
 • Վայրի կենդանիներ,
 • Արտադրական խափանումներ,
 • Զանգվածային անկարգություններ,
 • Հրդեհ (arson),
 • Այգիներ, որոնք անընդհատ վնասվում են կամ բերք չեն տվել վերջին 2 տարիների ընթացքում,
 • Այլ հստակ չապահովագրվող ռիսկեր:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ ՉԵՆ ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ

 • ծառերի, դրանց մասերի հանկարծակի կոտրվածքներ կամ վնասում, եթե այն ապահովագրական պատահարի հետևանքով չէ, ներառյալ դրանց փտումը, ծառերի և դրանց մասերի վրա խոնավության, բորբոսի ի հայտ գալը,
 • ապահովագրված բերքի շուկայական արժեքի տատանման, ֆինանսական ցանկացած կորստի և կամ վնասի հետևանքով՝ եկամտի կորուստ, հարկեր, տուրքեր, տուգանքներ, վարկային պարտավորություններ,
 • հալոցքի կամ հորդառատ անձրևների արդյունքում ստորգետնյա ջրերի հետևանքով ծառերի վնասումը,
 • ցանկացած տեսակի աղտոտման, քիմիական կամ այլ կենսաբանական նյութերի հետևանքով առաջացած վնասը,
 • ծառերի հիվանդությունների, միջատների հետևանքով առաջացած վնասը,
 • hրդեհի հետևանքով, որի պատճառ է հանդիսացել Ապահովադրի կամ այլ անձի կողմից կրակ վառելը, ներառյալ բերքը ցրտահարությունից փրկելու նպատակով:

ՈՐՏԵ՞Ղ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահովագրված այգիները, դաշտերը, հողատարածքները պետք է գտնվեն ՀՀ–ի հետևյալ մարզերում՝

 • կարկտահարության և հրդեհի ռիսկից ծիրանի և խաղողի ապահովագրության դեպքում` Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա, իսկ դեղձի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,
 • կարկտահարության ռիսկից խնձորի, աշնանացան և/կամ գարնանացան հացահատիկի, սալորի, կարտոֆիլի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա, իսկ ձմերուկի և սեխի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի և Արագածոտնի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա,
 • գարնանային ցրտահարության ռիսկից ծիրանի, խաղողի և դեղձի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա, իսկ սալորի, կարտոֆիլի ապահովագրության դեպքում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց ձորի, Կոտայքի, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզերում գտնվող հողատարածքների վրա:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

Ի՞ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՈՎ Է ԿՆՔՎՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 • Պայմանագիրը կնքվում է ֆիքսված ժամկետով.
Մշակաբույս Ռիսկ Վաճառքի վերջնաժամկետ Ապահովագրական պայմանագրի գործողության ժամկետ
Ծիրան Կարկուտ և հրդեհ Մարտի 25 Ապրիլի 1–ից մինչև Օգոստոսի 25–ը։
Գարնանային ցրտահարում Փետրվար 20 Մարտի 1–ից մինչև Օգոստոսի 25–ը։*
Խաղող Կարկուտ և հրդեհ Մարտի 25 Ապրիլի 1–ից մինչև Հոկտեմբերի 30–ը։
Գարնանային ցրտահարում Փետրվար 20 Մարտի 1–ից մինչև Հոկտեմբերի 30–ը։*
Խնձոր Կարկուտ Ապրիլ 20 Մայիսի 1–ից մինչև Հոկտեմբերի 10–ը (կամ պտղիկի ձևավորման և/կամ ձևավորման փուլից ոչ շուտ)։
Դեղձ Կարկուտ և հրդեհ Մարտ 20 Ապրիլի 1–ից մինչև Հոկտեմբերի 10–ը։
Գարնանային ցրտահարում Փետրվար 15 Մարտի  1–ից մինչև Հոկտեմբերի 10–ը։*
Աշնանացան ցորեն/գարի/
վարսակ
**
Կարկուտ և հրդեհ Մայիս 1 Ապրիլի 1–ից մինչև Սեպտեմբերի 1–ը։
Գարնանացան ցորեն/գարի** Կարկուտ և հրդեհ Մայիս 1 Մայիսի 1–ից մինչև Հոկտեմբերի 1–ը (կամ ոչ շուտ քան գարնանացան հացահատիկի թփակալման ժամանակաշրջանից)։
Սալոր Կարկուտ Մարտ 25 Ապրիլի 1–ից մինչև Սեպտեմբերի 1–ը։
Գարնանային ցրտահարում Մարտ 20 Ապրիլի 1–ից մինչև Սեպտեմբերի 1–ը։
Ձմերուկ և սեխ Կարկուտ Ապրիլ 25 Մայիսի 1–ից մինչև Հոկտեմբերի 1–ը։(Բայց ոչ ավելի վաղ, քան սածիլների առաջացման փուլը:)
Կարտոֆիլ 
 
Կարկուտ Վաղահաս՝ Մարտ 10

Միջին, Ուշահաս՝ Մարտ 20

Մարտի 20–ից մինչև Օգոստոսի 1–ը։ (Բայց ոչ ավելի վաղ, քան սածիլների առաջացման փուլը:)
Գարնանային ցրտահարում Վաղահաս՝ Մարտ 10

Միջին, Ուշահաս՝ Մարտ 20

Ապրիլի 1–ից մինչև Հոկտեմբերի 1–ը։ (Բայց ոչ ավելի վաղ, քան սածիլների առաջացման փուլը:)

Ի՞ՆՉ ԳՈՒՄԱՐՈՎ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մանրամասն ապահովագրական գումարներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

ՈՐՔԱ՞Ն Է ԿԱԶՄՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

Մանրամասն սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Ապահովագրավճարը կախված է.

 • Համայնքից,
 • Մշակաբույսից,
 • Ապահովագրվող ռիսկից,
 • Այգու տարածքից:

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 • Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալուց հետո ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի միջոցով (Պայմանագրում նշված կոնտակտային տվյալներով) տեղեկացնել Ապահովագրողին: Հրդեհի դեպքում անհապաղ դիմել Արտակարգ իրավիճակների նախարարության «911» ծառայությանը:
 • Վնասված բերքը մինչև վնասի գնահատումը պահել ապահովագրական պատահարի հետևանքով առաջացած վիճակում, եթե վնասի նվազեցման որևէ միջոցառում անհրաժեշտ չէ:
 • Բերքի մասնակի վնասված լինելու դեպքում բերքահավաքի ժամանակահատվածի սկզբում, ոչ ուշ, քան բերքահավաքից 15 օր առաջ տեղեկացնել Ապահովագրողին, որպեսզի վերջինս բերքի ուսումնասիրություն իրականացնելու հնարավորություն ունենա:

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ՎՃԱՐՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐԸ

Ապահովագրավճարը մասամբ սուբսիդավորվում է պետության կողմից։
«Կարկուտ» և «Հրդեհ» ռիսկերից ծիրանի և խաղողի հողատարածքների ապահովագրավճարի սուբսիդիան 50% է, իսկ «Գարնանային ցրտահարություն» ռիսկից ծիրանի և խաղողի հողատարածքների ապահովագրավճարի սուբսիդիան 60% է:

ՈՐՔԱ՞Ն Է ՉՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐԸ

 • Յուրաքանչյուր այգու ապահովագրության ապահովագրական գումարի 10%

Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • հողամասի սեփականության վկայականը /վարձակալության պայմանագիրը/
 • այլ իրավական փաստաթղթեր
 • էլ. հասցե

Պրոդուկտի նկարագիր

Գյուղատնտեսության ապահովագրության կանոններ

Գյուղատնտեսության ապահովագրության հարցաթերթիկ

Հայցային դիմում

Սակագների ամփոփագիր

Ապահովագրական գումարներ

Ի՞նչ անել բողոքի դեպքում

Վերջին թարմացում: