Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐ

Ի՞ՆՉԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼ:

  • Օդային տրանսպորտային միջոցը,
  • Երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը կամ գույքին հասցված վնասի պատասխանատվությունը,
  • Անձնակազմը՝ դժբախտ պատահարներից:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ/ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ

Ապահովագրական գումարը կախված է.

  • Օդանավի շուկայական արժեքից,
  • Պատասխանատվության սահմանաչափի վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռք բերած պայմանավորվածությունից,
  • Անձնակազմի ապահովագրության գծով յուրաքանչյուր անդամի առավելագույն հատուցման չափից:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Որոշվում է ելնելով ապահովագրական գումարից, ապահովագրության պայմաններից, ապահովագրության ժամկետից, օդանավի անձնակազմի որակավորման աստիճանից, չվերթների բնույթից, աշխարհագրական տարածքից և այլ գործոններից:

ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ավիացիոն ռիսկերի ապահովագրության գծով ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ-ն համագործակցում է Անգլիական, Եվրոպական և Ամերիկյան հանրաճանաչ վերաապահովագրական ընկերությունների հետ, որոնք երաշխավորում են ցանկացած բնույթի և չափի վնասի հատուցումը:

Ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է դիմել ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ` info@ingoarmenia.am

Վերջին թարմացում: