Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Ուղղակի նշանակալից մասնակիցներ.

  • Բաժնետիրոջ լրիվ անվանումը՝ «Ինվեստ-Պոլիս» ԲԸ

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական
Ղեկավար՝ Ալեքսեյ Իլյուշենկո
Ռեզիդենտություն՝ Ռուսաստանի Դաշնություն
Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 1,902,195 հազ. ՀՀ դրամ (75%)
Բաժնետոմսերի քանակ (հատ)՝ 3,093

  • Բաժնետիրոջ անունը՝ Լևոն Ալթունյան

Բաժնետոմսի տեսակը՝ սովորական
Ռեզիդենտություն՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում՝ 634,065 հազ. ՀՀ դրամ (25%)
Բաժնետոմսերի քանակ (հատ)՝ 1,031

Անուղղակի նշանակալից մասնակից`

  • Բաժնետիրոջ լրիվ անվանումը՝ «ԻՆԳՈՍՍՏՐԱԽ» ԱԲԲԸ

«ԻՆԳՈՍՍՏՐԱԽ» ԱԲԲԸ հանդիսանում է «ԻնՎեստ-Պոլիս» ՓԲԸ-ի 100% բաժնետերը, որի միջոցով իրականացնում է երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրեր (հիմնականում արտերկրում`դուստր ապահովագրական ընկերությունների ձեռքբերում և կառավարում):

ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐ

Սույնով հայտնում ենք, որ, «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը (թիվ 71 արձանագրություն) 2020 թվականի ապրիլի 27-ին որոշում է կայացրել Ընկերության չբաշխված շահույթից 256,348,950 դրամի չափով բաժնետերերին շահաբաժիններ վճարելու վերաբերյալ։

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական ՓԲԸ բաժնետերերի և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց հետ կնքված ապահովագրական պայմանագրերի մասին տեղեկատվություն

Վերջին թարմացում: