Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում ՀՀ ապահովագրական շուկայում:
Ընկերությունը մշակում և իրագործում է համագործակցության ծրագրեր շուկայի տարբեր մասնակիցների հետ՝ բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, վերաապահովագրական ընկերությունների, ուսումնական հաստատությունների, հասարակական սեգմենտների ներկայացուցիչների, պետական կազմակերպությունների և այլն:

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ բաց և թափանցիկ ընկերություն է. մենք պատրաստ ենք աջակցել ցանկացած փոխշահավետ համագործակցության նախաձեռնությանը։ Ուրախ կլինենք դիտարկել և զարգացնել համագործակցության Ձեր առաջարկները:

Մեր գործընկերներն են հանդիսանում՝

Վերջին թարմացում: