Search In Website

+37410592121

SAVE YOUR TIME

AND USE OUR ONLINE SERVICES

Վայոց Ձոր

Կոդ Անուն/Անվանում ԿԲ-ում գրանցման
ամսաթիվ
ՖԻԶ/ԱՁ/Իրավ ԿԲ գրանցման Վկայականի համար Հեռ
213 “Դիդվան” ՍՊԸ 18.11.10 Իրավ անձ գործակալ 2157 374 10 59 21 21
2183 ԱՁ Ծովիկ Արտաշեսի Մովսիսյան 05.03.14 Ա/Ձ գործակալ 9449 374 10 59 21 21
2662 “ՄԱՌ ՔՈՆՍԹՐԱԿՇՆ” ՍՊԸ 23.03.16 Իրավ անձ գործակալ 11005 374 10 59 21 21
3206 ԱՁ Հասմիկ Կորյունի Ազատյան 21.03.18 Ա/Ձ գործակալ 12033 374 10 59 21 21