Search In Website

+37410592121

ԽՆԱՅԵ՛Ք ՁԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՕԳՏՎԵ՛Ք ՄԵՐ ԱՌՑԱՆՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Բաժնետերեր և Ներդրողներ

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» Ապահովագրական ՓԲԸ նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել Կանոնակարգ 8/03 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը (այդ թվում` շահութաբաժիններ վճարելու մասին որոշումները, ընկերության ղեկավարների ընկերությունից ստացած վարձատրության չափը, ընկերությունից ղեկավարների, մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց Ընկերությունից ստացած փոխառությունների), քանի որ Ընկերությունը չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում, ներկա պահին ունի երկու մասնակից, որոնք պատշաճ կերպով ներկայացված են Ընկերության խորհրդում, և ըստ այդմ երկու բաժնետերերն էլ կարող են Ընկերությունից ցանկացած պահի ստանալ Ընկերության գործունեության վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն:

Կանոնակարգ 8/03

Վերջին թարմացում: